Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?


U krijgt huurtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden:

U heeft een huurovereenkomst.

U betaalt elke maand de huur en kunt dat bewijzen.

U bent 18 jaar of ouder.

U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.

U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u bent legaal in Nederland.

Uw toeslagpartner of medebewoner heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

U huurt een zelfstandige woning.

Uw rekenhuur is in 2023 maximaal € 808,06 en in 2024 maximaal € 879,66. De rekenhuur is uw kale huur plus sommige servicekosten.

Uw inkomen is niet te hoog.

Uw vermogen is niet te hoog.

In andere, bijzondere situaties krijgt u soms toch huurtoeslag of een extra bedrag aan huurtoeslag. Een extra bedrag krijgt u bijvoorbeeld als iemand in uw gezin gehandicapt is, of als u een groot gezin heeft.

Hoeveel huurtoeslag krijgt u?

Huurtoeslag, ook wel huursubsidie, is een vergoeding voor een deel van uw huur. Hoeveel u krijgt, hangt af van de huurprijs, uw inkomen en uw vermogen. Heeft u een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt ook hun inkomen en vermogen mee.

U kunt zelf een proefberekening maken van uw huurtoeslag.

U moet uw huurtoeslag zelf aanvragen

Vraag huurtoeslag aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen met uw DigiD.

Uw huurtoeslag kunt u aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Wilt u bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen over 2023? Doe dit dan voor 1 september 2024. Binnen 5 weken krijgt u een brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u huurtoeslag krijgt en hoeveel.

Geef wijzigingen door

Geef wijzigingen door aan de Belastingdienst, anders moet u later misschien huurtoeslag terugbetalen. Het gaat om veranderingen in uw situatie waardoor uw huurtoeslag misschien verandert, bijvoorbeeld:

Uw inkomen verandert.

Uw huurprijs verandert.

U gaat samenwonen.


1. Nieuwe regels huurtoeslag 2024

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid die bedoeld is om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hun huurkosten. In 2024 wordt deze huurtoeslag verhoogd, wat resulteert in een maandelijkse toename van ruim 30 euro voor alle ontvangers van huurtoeslag.

2. Voorrang bij gemeentes

Vanaf 1 januari krijgen lokale inwoners binnen een gemeente voorrang bij het huren van een woning. Dit maakt het eenvoudiger voor hen om een woning te bemachtigen in vergelijking met mensen van buiten de gemeente.

Bovendien hebben gemeenten de mogelijkheid om voorrang te geven aan personen met cruciale beroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Hoewel dit in sommige gemeenten al mogelijk was, maakt nieuwe wetgeving deze praktijk nu toegankelijker.

Bekijk ook: Huurprijzen sociale sector gaan fors omhoog.

3. Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

In het komende jaar zijn alle gemeenten verplicht om een meldpunt in te stellen voor ongewenst verhuurgedrag. Huurders kunnen hier hun klachten indienen over het gedrag van hun verhuurder. Deze maatregel vergemakkelijkt het voor de gemeente om actie te ondernemen wanneer er sprake is van schending van regels.

4. Huurprijsstijging vrije sector

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de huurprijzen in de vrije sector vanaf januari met 5,5 procent mogen stijgen. Deze verhoging is van toepassing op diverse typen woningen, waaronder zelfstandige woningen, appartementen, studio's en de ligplaatsen van woonboten.

5. Weeskinderen mogen in huurwoning blijven

Jongeren krijgen meer mogelijkheden om in de huurwoning van hun overleden ouders te blijven wonen. Eerder werden weeskinderen vaak gedwongen om het huis te verlaten na het overlijden van hun ouder(s). Nu is het toegestaan om het huurcontract van de ouders over te nemen tot de leeftijd van 28 jaar. Houd er rekening mee dat deze regeling alleen van toepassing is op huurders bij een woningcorporatie.