Inkomenseis

De inkomenseis voor het huren van een huis kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de huurprijs, de verhuurder en het beleid van de woningcorporatie. Er is geen vaste inkomenseis die voor alle huurwoningen geldt. Ook hoeft er niet altijd een inkomenseis te gelden voor huurwoningen.

Voorbeeld van het begrip ''inkomenseis''

Jasper en Zara willen samen een duplexwoning huren voor €1.200 per maand. De verhuurder hanteert een inkomenseis waarbij het bruto maandinkomen minimaal drie keer de huur moet zijn. Met Jaspers inkomen van €2.500 alleen voldoen ze niet aan de vereiste €3.600. Door echter Zara's inkomen voor de helft mee te tellen, kunnen ze de duplexwoning wél huren.

Hoe hoog is de inkomenseis?

Over het algemeen vereisen verhuurders dat het maandelijkse inkomen van een huurder ongeveer drie keer de maandelijkse huur bedraagt. Dit betekent dat als de huurprijs bijvoorbeeld €1.000 per maand is, de huurder een inkomen van ongeveer €3.000 per maand moet hebben.

Telt het inkomen van mijn partner mee?

In veel gevallen wordt het hoogste inkomen volledig meegeteld. Deze persoon wordt dan automatisch de hoofdhuurder van de woning. Het is belangrijk om te weten wie hoofdhuurder is bij onderlinge geschillen met medebewoners. Het inkomen van een medebewoner wordt vervolgens voor de helft of een derde meegerekend. Je zult dus geen woning kunnen huren op basis van twee volledige inkomens. Hou hier rekening mee als jullie willen reageren op woningen.

Wordt er gekeken naar het bruto of netto salaris?

In veruit de meeste gevallen wordt uitgegaan van het bruto salaris. Dit is dus het salaris dat je ontvangt voordat de belasting eraf gaat. Als jij bijvoorbeeld een woning wilt huren van €785 per maand, moet je dus €2.344 per maand aan bruto inkomen krijgen.

Gelden voor sociale huurwoningen ook een inkomenseis?

Voor sociale huurwoningen gelden dit soort inkomenseisen niet. Er geldt hierbij vaak wel een maximuminkomen. Woningcorporaties moeten minstens 80 procent van hun aanbod verhuren aan mensen met een inkomen van maximaal €38.035. 10 procent van het aanbod mag toegewezen worden aan mensen met inkomens tussen de €38.035 en €42.436 en de overige 10 procent gaat naar mensen met inkomens boven de €42.438