Wet betaalbare huur

De Wet betaalbare huur, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, is ontworpen om huurwoningen betaalbaarder te maken voor mensen met een middeninkomen. Het richt zich op het aanpakken van de afnemende beschikbaarheid en stijgende huurprijzen, vooral in stedelijke gebieden.

Voorbeeld van het begrip 'Wet betaalbare huur'

Stel je voor: Lisa, een verpleegkundige, zoekt al maanden naar een betaalbare huurwoning in de stad. Dankzij de Wet betaalbare huur, die binnenkort van kracht wordt, kan ze in de toekomst een appartement huren met een huurprijs die past bij haar inkomen en de kwaliteit van de woning.

Kernpunten van de Wet betaalbare huur

Vanaf de invoering van de Wet betaalbare huur zullen verschillende maatregelen van kracht zijn:

  • Huurprijsbescherming: Huurders met een middeninkomen krijgen betere bescherming tegen hoge huurprijzen.
  • Bouw van meer betaalbare woningen: Er wordt gefocust op de bouw van nieuwe, betaalbare woningen om het aanbod te vergroten.
  • Verduurzaming: De wet stimuleert de verduurzaming van huurwoningen, waardoor energiezuinige woningen meer waard worden.
  • Investeringsbereidheid behouden: Er zijn maatregelen om te zorgen dat investeringen in nieuwe en bestaande middenhuurwoningen aantrekkelijk blijven.
  • Dwingende maximale huurprijs: Verhuurders worden verplicht om zich aan maximale huurprijzen te houden, met toezicht en handhaving door gemeenten.

Het puntenstelsel en de Wet betaalbare huur

De Wet betaalbare huur brengt een belangrijke verandering in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het maximale puntenaantal, dat de huurprijs bepaalt, wordt verhoogd. Dit puntenaantal staat in 2023 op 148 punten en in 2024 op 186 punten. Hierdoor kan voor meer huurwoningen een maximale huurprijs worden vastgesteld, waardoor meer huishoudens genieten van huurprijsbescherming.

Doel van de Wet betaalbare huur

Deze aanpassing, die in juli 2024 ingaat, zorgt ervoor dat meer middenhuurwoningen onder de huurprijsbescherming vallen, waardoor huurders in het middeninkomenssegment toegang krijgen tot betaalbaardere woningen.

Of dat gaat lukken, is echter nog maar de vraag. Zo stelde het CBRE dat er nog eens een extra 100.000 huurwoningen zullen verdwijnen.

Veelgestelde vragen over de Wet betaalbare huur

Heb je specifieke vragen over de Wet betaalbare huur? In dit gedeelte vind je antwoorden die meer duidelijkheid bieden over deze belangrijke wetgeving.

Wat betekent de Wet betaalbare huur voor huurders?

Huurders kunnen rekenen op betere huurbescherming en betaalbaardere huurprijzen, passend bij hun inkomen en de kwaliteit van de woning.

Gaat de wet ook gelden voor bestaande huurcontracten?

Ja, de wet heeft ook betrekking op bestaande huurcontracten, met als doel huurprijzen te normaliseren volgens de nieuwe regelgeving.

Hoe wordt bepaald wat een 'betaalbare huur' is?

De betaalbare huur wordt bepaald aan de hand van het gemoderniseerde woningwaarderingsstelsel, waarbij de huurprijs afhankelijk is van het puntenaantal van de woning. Dit puntenaantal staat in 2024 op 186 punten.

Wat is de rol van gemeenten in de uitvoering van deze wet?

Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid in de uitvoering van de Wet betaalbare huur. Zij zullen toezicht houden op en handhaven van de maximale huurprijzen, om zo de betaalbaarheid voor huurders te garanderen.